koolitused Esna vanas wallamajas


Koostöös ettevõttega Säästvad Ehituslahendused OÜ toimusid 2016 aasta suvekuudel mitmed loodusehitust ja restaureerimist propageerivad koolitused lähedal asuvas Kareda külas.

esna jõe poolveelised

Terve maikuu jäädvustas metsakaamera Esna jõe kopratammil poolvelisi imetajaid. Kaadrisse jäid koprad, saarmad, mäger ja palju pesitsusega ametis olevaid linde. Määramatuks liigiks jäi 22. mail tammi ületanud loom - vööthüään, metssea põrsas või mõni koer?

koolitused järvamaal


Ettevõte Säästvad Ehituslahendused OÜ korraldab koostöös MTÜ-ga Sinioru hulga restaureerimisalaseid koolitusi, mis toimuvad nii Paides kui ka Esnas. Toetab Kultuuriministeeriumi programm "Muinsuskaitse arendustegevused.

maastikuhooldus 2015

Mõisapargi ümbruste niitude taastamistööde järgselt on niidukooslused tublisti kosunud. Vähem on märgata pealetungivat pajuvõsa ning ilme poolest hakkavad niidualad võtma pärisaruniidu tunnuseid. 2015 aastal tegeleti Esna mõisa poolsel initsiatiivil rohkem pargi puistu korrastamisega.

Maakiviaia koolitus


Maikuu viimasel nädalavahetusel kogunes kümme huvilist Esna mõisa parki, et õppida taastama vana lagunenud maakiviaeda. Koolituse korraldas MTÜ Sinuoru ning töid juhendas Järvamaa oma kiviaiameister Arvo Saad.

Teeme Ära talgud


Järjekorras neljas Teeme Ära talgupäev Esna maastikukaitsealal. Hoogtööpäeval valmistati ette kohe kohe algavat Maakiviaia taastamise koolitust ning ühtlasi korrastati Esna mõisa pargi lõunaservas asuva allika ümbrust.

maastikuhooldus 2014


Pool-looduslike koosluste hooldustöid teostati ühtekokku rohkem kui kahel hektaril. Uueks ja huvitavaks asjaoluks oli hobuste kasutamine pärandkoosluse hooldamisel.

maastikuhooldus 2013


Maastikuhoodlustööd lõppenud hooajal olid teguderohked. Ühtekokku taastati ja hooldati 4,45 ha Esna maastikukaitseala pool-looduslikke kooslusi. Abiks oli nii naabrist suurtalunik kui ka Keskkonnaamet.