maastikuhooldus 2015

Mõisapargi ümbruste niitude taastamistööde järgselt on niidukooslused tublisti kosunud. Vähem on märgata pealetungivat pajuvõsa ning ilme poolest hakkavad niidualad võtma pärisaruniidu tunnuseid. 2015 aastal tegeleti Esna mõisa poolsel initsiatiivil rohkem pargi puistu korrastamisega.
Niidualade hooldamistöid jõuti Esna maastikukaitsealal teha sel aastal vähem. Osaliselt hooldati Pargi niidukooslus. Iga-aastase hoolduse said Sinioru kaks väiksemat niidukooslust. Keskkonnaameti tellimusel korrastati väikeses mahus ka Esna mõisa parki. Suuremad tööd mõisa pargi puistute hooldamisel tehti Esna mõisa haldava MTÜ eestvedamisel.

Lisa kommentaar

Email again: