maastikuhooldus 2014


Pool-looduslike koosluste hooldustöid teostati ühtekokku rohkem kui kahel hektaril. Uueks ja huvitavaks asjaoluks oli hobuste kasutamine pärandkoosluse hooldamisel.
Esna maastikukaitsealal hooldati pool-looduslikke kooslusi 2,2 hektaril. Suve hakul hooldasid Pargi poollooduslikku kooslust Tännapere talu hobused. Kari hobused viibisid niidualal kaks nädalat ning selle ajaga oli koosluse ala korralikult puhtaks söödud. Lisaks toimus suve teises pooles eelnevalt karjatatud aruniidul ka ädala niitmine.
Kahel väiksemal niidualal teostati hoodlustööd vikati ja trimmeriga, koos niite äraveoga.
Osaliselt toetas taastamis- ja hooldustöid Keskkonnaamet.

Lisa kommentaar

Email again: