Esna maastikukaitseala on loodud Esna jõe läteteks olevate rohkearvuliste allikate, Esna allikajärve, mitmete soode, metsade, niidukoosluste ja Esna mõisa pargi kaitseks.  Kaitseala asub Järvamaal, Paide linna ja Järva valla maadel.
Esna maastikukaitseala territoorium on olnud osaliselt kaitse all alates aastast 1972, kui kaitse all olid eraldi Esna allikad, Esna veesäilitusala ja Esna mõisa park. 2006. aastal kolm ala liideti, laiendati ning moodustati 225,2 ha suurune Esna maastikukaitseala. Sellest ajast on kehtestatud maastikukaitseala piirid ning kaitse-eeskiri. Esna maastikukaitseala kuulub ka Natura 2000 alade võrgustikku. 2013. aastal koostati Keskkonnaameti tellimusel kaitsekorralduskava.